Diensten

Bouwkundig Ontwerp- en Tekenbureau Van den Beld richt zich voornamelijk op het bouwkundig tekenwerk. Waarbij de wens van de klant centraal staat. Voor de benodigde berekeningen, adviezen en rapporten die soms nodig zijn maken wij gebruik van ons brede netwerk. Hierdoor kunnen wij de klant een totaalpakket aanbieden tegen zeer scherpe tarieven.

Ontwerptekeningen

OntwerptekeningenWij kunnen de wensen van uw (ver)bouwplannen vertalen naar een ontwerp. Tevens tekenen wij ook regelmatig het schetsontwerp van architecten uit tot een digitale tekening. Het zogenaamde Voorlopig Ontwerp (VO) of een Definitief Ontwerp (DO). Bij het uitwerken van een ontwerp bekijken wij al of het ontwerp constructief en met betrekking tot het bouwbesluit haalbaar is.

Bouwaanvraagtekeningen

Indien uw bouwplan vergunningsplichtig is zal na voltooiing van het D.O. de tekeningen zodanig aangepast moeten worden dat deze voldoen voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Op de tekeningen zal aangegeven moeten worden waar het bouwplan aan dient te voldoen. Zoals bijv. de hoogte van hekwerken, op- en aantrede van trappen. Tevens dienen de tekeningen aangevuld te worden met maatvoering, details, ventilatievoorzieningen, doorsnede.Rolmaat

 

Bestektekeningen

Om de uitvoerende partij een gerichte prijsopgave te laten maken worden er bestektekeningen en evt. een bestek (technische omschrijving) van het bouwplan gemaakt. De bestektekeningen worden hierbij aangepast aan bijv. de gegevens van de constructeur en de nodige voorzieningen met betrekking tot bijv. isolatie, ventilatie, riolering enz.

Neem contact met ons op

Werktekeningen

Om de uitvoerende partij te voorzien van de juiste informatie worden veelal werktekeningen gemaakt. De plattegronden en doorsneden worden daarbij op een grotere schaal uitgewerkt. Bijvoorbeeld 1:50 of 1:20. Tevens worden er indien gewenst nog extra details uitgewerkt voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

 


Voor het ontwerp van u (ver)bouwplannen of het verder uitwerken van de bouwkundige tekeningen naar werktekeningen.